Liên hệ

1. Liên hệ về Chương trình Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản (Xuất khẩu lao động)

Phụ trách: Miss Phạm Hà

TEL: 0963-520-869

Email: Phamha.dthp86@gmail.com

website: TTLDNN

2. Liên hệ về Chương trình du học Nhật Bản

Phụ trách: Miss Phạm Hà

TEL: 0963-520-869

Email: Phamha.dthp86@gmail.com

3. Liên hệ về Chương trình Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Phụ trách: Miss Phạm Hà

TEL: 0963-520-869

Email: Phamha.dthp86@gmail.com

Liên hệ qua email:

Xin vui lòng để lại thông tin, tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

    Trung Tâm Lao Động Nước Ngoài

    Phụ trách: Miss Phạm Hà

    TEL: 0963-520-869

    Email: Phamha.dthp86@gmail.com